06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Activiteiten

Sinds 2008 is B&A Individuele Ondersteunende Begeleiding (B&A IOB) een zorginstelling die op een betrouwbare, deskundige en veilige wijze bijdraagt aan de groei van de zelfredzaamheid van haar cliënten middels een individueel begeleidingsplan. IOB is een zorginstelling die zich bezighoudt met ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of stoornis. Wij begeleiden, verzorgen en enthousiasmeren onze cliënten en beogen hen een zo groot mogelijke groei tot zelfstandigheid te bereiken of te behouden. Dit doen wij met veel aandacht voor de wensen van de cliënt. Wij zijn werkzaam in de regio Noord-Holland.