06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Activiteiten

Bent u geïnteresseerd in ons kwaliteitsrapport van het afgelopen jaar? Dan kunt u deze HIER vinden.

Sinds 2008 is B&A Individuele Ondersteunende Begeleiding (IOB) een zorginstelling die op een betrouwbare, deskundige en veilige wijze bijdraagt aan de groei van de zelfredzaamheid van haar cliënten middels een individueel begeleidingsplan. IOB is een zorginstelling die zich bezighoudt met ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of stoornis. Wij begeleiden, verzorgen en enthousiasmeren onze cliënten en beogen hen een zo groot mogelijke groei tot zelfstandigheid te bereiken of te behouden. Dit doen wij met veel aandacht voor de wensen van de cliënt. Aan de inwoners van regio Noord-Holland verlenen wij zorg op basis van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (PGB). Wij hebben op dit moment geen wachtlijst voor de ambulante begeleiding en kunnen direct na een intakegesprek bij u thuis, waarin u uw wensen aangeeft, voor u en met u de begeleiding starten.

Wij onderscheiden ons van andere zorgaanbieders door transparant te zijn voor zowel jou als cliënt als voor rechtstreeks betrokkenen. Je ontvangt een Carenzorgt account waarmee je thuis kunt inloggen en inzage hebt in al jouw dagrapportrages en overige persoonlijke documenten. Transparantie geeft jou inzicht in de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Samenwerken aan zelfredzaamheid en zelfontplooiing is steeds ons uitgangspunt en het doel van onze begeleidingNieuwsbrieven: Wij willen graag één keer per kwartaal een nieuwsbrief naar onze cliënten versturen om de communicatie met onze cliënten verder te vergroten. Hierin staan leuke nieuwtjes en algemene informatie.

Link maatregelen rondom corona: HIER