06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Activiteiten

IOB heeft veel ervaring met het ondersteunen van mensen die een verstandelijke beperking of stoornis hebben. Het begeleiden kan binnenshuis plaatsvinden maar ook buitenshuis. Dit ligt aan de zorgvraag en wensen van de cliënt. Hiernaast vindt u een aantal activiteiten waaronder de begeleiding van IOB zoal uit kan bestaan om de zelfredzaamheid te bevorderen. Dit zijn slechts voorbeelden, er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden om aan de zelfredzaamheid te werken. Dit stemmen we af wanneer er een intakegesprek wordt gehouden en komt in het begeleidingsplan terug als doel.

Veel voorkomende zorg die IOB biedt bestaat uit: 

• Woonbegeleiding, administratie post of structureren huishouden; 

• Vinden van gepast werk of dagbesteding; 

• Werkbegeleiding, begeleiden tijdens werk of overleg met werkgever; 

• Agendaplanning, afspraken met eerstelijnszorg (huisarts, tandarts, apotheek etc.); 

• Winkelvaardigheden; 

• Ontspanning of sport t.b.v. stressverlaging of overgewicht.