06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

16+ groepsfitness en spelOnderstaande sportgroepen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Met de andere deelnemers, die veelal bekend zijn, oefenen zij naast de bewegingsoefeningen ook het onderhouden van het sociale contact. Zij leren hier om de gevoelens/emoties te beheersen en te uiten, gedrag van andere juist te interpreteren en adequaat te handelen. Ook beogen wij inzicht te krijgen in het eigen gedrag en hoe dit effect heeft op de andere deelnemers. Wij willen dat onze deelnemers deze kennis, die is opgedaan in deze beschermde situatie, ook kunnen toepassen buiten de sportgroep.

Op donderdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur heeft IOB een 16+ fitnessgroep voor mensen met een verstandelijke beperking opgezet. Hier kunnen de deelnemers onder begeleiding van ervaren mensen in een rustige setting trainen.

Tijdens de begeleidingsmomenten kunt u denken aan:

- Je krijgt goede ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de bewegingen
- De begeleiders helpen je graag bij het instellen van de apparaten
- Na de training is er altijd gelegenheid om gezellig samen even een drankje te nuttigen en af te sluiten
- Vervoer is in overleg mogelijk tegen een vergoeding

Locaties:
http://www.palestrasports.nl/heiloo/palestra-heilo...

Op maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur heeft IOB een gym- en spelavond voor mensen met een verstandelijke beperking opgezet. Hier kunnen de deelnemers op een laag intensief niveau gymen en vervolgens leuke gezelschapsspellen spelen.

Tijdens de begeleidingsmomenten kunt u denken aan:

- Je krijgt goede ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de bewegingen
- De begeleiders helpen je graag bij de spellen
- Na de training is er altijd gelegenheid om gezellig samen even een drankje te nuttigen en af te sluiten

Locaties:
https://rietschoot.nl/