06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Woonbegeleiding

Wanneer je op jezelf woont of wilt gaan wonen maar merkt dat je steun nodig hebt, dan willen de begeleiders van IOB jou hierbij graag helpen. Wij ondersteunen dan met het structureren en verduidelijken van de dingen die op je afkomen.

Hierbij valt te denken aan: algemene huishoudelijke taken, jouw agenda met afspraken bekijken, het openen en verwerken van je poststukken en een planning van je dag. Dit kunnen we dan samen aanpakken. Door een duidelijke structuur zal steeds meer de verantwoordelijkheid bij jezelf komen te liggen en de mate van begeleiding zal afnemen zodat je het zelf kunt. Geen beroep meer hoeven doen op familie of vrienden maar op je eigen benen staan, een fantastische prestatie!