06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Armand


Armand

Ik ben één van de oprichters van B&A IOB. Ik heb binnen de organisatie, in de functie van manager en kwaliteitsfunctionaris, de taak op mij om de kwaliteit van de zorg die wij leveren op een hoog niveau te houden en te verbeteren.

De cliënt staat voor mij centraal maar net zo belangrijk is de cliëntbegeleider zelf! Ik bedoel hiermee dat iedere cliënt een individu is maar dit geldt ook voor de begeleider. Ik werk samen met een fijn team van begeleiders die stuk voor stuk verschillende kwaliteiten hebben. Samen met de begeleider onderzoeken welke leerdoelen er tot concrete ontwikkelingsacties kunnen worden uitgezet in een traject. De begeleider wordt de mogelijkheid geboden zich te ontwikkelen en ik kijk waar ik kan ondersteunen of aansturen wanneer zij dit nodig hebben. Daarnaast vind ik het "leren van elkaar" een belangrijk goed. De kennis die is opgedaan tijdens een cursus of opleiding delen met collegae maakt het team sterker. Dit gebeurd tijdens vergaderingen waarin tijd wordt gereserveerd voor een presentatie.

Hierdoor wil ik hen zelfvertrouwen geven en motiveren tot nog betere zorgverlening. Deze betrokken en gemotiveerde houding zie ik dan terug in de begeleiding op maat van de cliënt. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor betere zorg, waar ik voor sta. 

"Ik vind het leuk om te zien wanneer er door middel van onze begeleiding bij de cliënt gedragsverandering tot stand kan komen, zodat tijdens en na onze begeleiding de kinderen en (jong)volwassenen beter kunnen functioneren in verschillende situaties."

Opleidingen:

Inholland Academy: Middenmanagement zorg en welzijn. Afgerond juli 2019

Centraal Instituut Opleiding Sportleiders: Afstudeerrichting: Bewegingsagogie