06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Begeleiders

IOB bestaat naast de 2 oprichters uit een gevarieerd team waarbij alle begeleiders hun eigen specialiteiten hebben. Alle begeleiders hebben naast hun ervaring met het werken met mensen met een beperking ook een opleiding gevolgd die nodig is om deze mensen te begeleiden. In ons team bevinden zich bewegingsagogen, sociaal pedagogische hulpverleners (SPH), begeleiders met de opleiding in culturele maatschappelijke vormingen (CMV), sportleiders van het CIOS en leerkrachten van de ALO. Bekijk zelf welke begeleiders er bij ons werken.

Wij werken uitsluitend met begeleiders die een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van uw beroep of het werkzaam zijn binnen een bepaalde werksector. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.