06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Armand


Armand

Oprichter van B&A IOB. Tot juli 2008 werkte Armand als zwem-, sportinstructeur bij Dynamic Fit in Alkmaar. Hier kwam hij in contact met Bart met wie hij ideeën en ervaringen uitwisselde omtrent het begeleiden en instructie geven aan kinderen met een beperking. Door de vele raakvlakken in die visies zijn zij samen in het diepe gesprongen en hebben zij in januari 2008 B&A IOB opgericht. De insteek was om naast het werk bij Dynamic Fit, een paar keer per week een kind te begeleiden. Al snel was er zo veel interesse van ouders met een kind met een beperking dat het niet meer te combineren was met het werk als instructeur.

"Ik vind het leuk om te zien wanneer er door middel van onze begeleiding gedragsverandering tot stand kan komen, zodat tijdens en na onze begeleiding de kinderen en jong volwassenen beter kunnen functioneren in verschillende situaties. Eén op één begeleiding is volgens mij de beste manier om echt onverdeelde aandacht te hebben voor de cliënt. Op deze manier zie ik hoe de cliënten tijdens de begeleiding groeien in hun zelfredzaamheid. Deze successen geven mij een kick."

Opleiding:

Inholland Academy: Middenmanagement zorg en welzijn. Afgerond juni 2019

Centraal Instituut Opleiding Sportleiders. Afstudeerrichting: Bewegingsagogie