06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Mieke


Mieke

Mieke Hink is sinds mei 2013 werkzaam bij B&A IOB en heeft de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlenen (SPH) in 2017 behaald. Zij heeft al op verschillende plekken ervaring opgedaan wat betreft het begeleiden van personen. Mieke doet aan het huifbedpaardrijden met meervoudig gehandicapten als vrijwilliger en heeft stage gelopen in de psychiatrie. Daarnaast is zij actief als penningmeester bij de studentenvereniging van haar opleiding.

Opleiding: 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO)

Contact: mieke@iob.nu