06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Cliëntenraad

Wij zijn op zoek naar drie raadsleden.

B&A IOB is wordt gezien als een kleine zorginstelling en is hierdoor niet verplicht maar wilt wel graag de positie van de cliënt versterken. Bij B&A IOB is de cliëntenraad een actief betrokken gesprekspartner voor de directie bij diverse beleidsonderwerpen. 

Taken Cliëntenraad:

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en wil een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening. Waarbij het welbevinden van de cliënten voorop staat.

Gemeenschappelijk belang:

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, wél met de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van B&A IOB.

Meer informatie:

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, dan kunt u terecht bij:

Cliëntenraad B&A IOB De heer/mevrouw ..... (voorzitter), 06-...........

Hieronder vindt u de contactgegevens van de leden:

Naam/Foto/Tel

Naam/Foto/Tel

Naam/Foto/Tel