06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Coronavirus

Geplaatst op 01-03-2021

De coronamaatregelen die van kracht zijn blijven vooralsnog ongewijzigd. Dit houdt in dat wij nog altijd de richtlijnen van het RIVM en de hieraan voor ons gebonden maatregelen van 14-09-2020 volgen. Wij zullen de berichtgevingen nauw blijven volgen zodat wij u goed op de hoogte kunnen houden. Indien er door het vaccinatieprogramma wijzigingen in de beperkingen zullen komen welke van invloed zijn op onze dienstverlening, zullen wij deze ook hier posten.

WMO-ondersteuning uitgangspunten persoonlijke beschermingsmiddelen 


Geplaatst op: 14-09-2020
Coronamaatregelen aangescherpt!

De sportgroepen van IOB gaan tot nader orde dicht.

Samenvattend zal dit inhouden dat:

Geplaatst op: 01-09-2020
Alle maatregelen voor onze begeleiding die in de voorafgaande posts zijn beschreven zullen van kracht blijven tot en met de volgende persconferentie.

Samenvattend zal dit inhouden dat:

Geplaatst op: 22-04-2020
Alle maatregelen voor onze begeleiding die in de voorafgaande posts zijn beschreven zullen van kracht blijven tot en met 13 mei 2020.

Besluiten vanuit de Rijksoverheid:

Maatregelen covid-19 verlengd.

Dinsdag werd bekend dat de basisscholen vanaf 11 mei weer open mogen. Het RIVM acht het openen van de scholen veilig genoeg, omdat kinderen een relatief kleine rol spelen in de verspreiding van het virus. Per dag mag maximaal de helft van de leerlingen op school zijn. Voor het speciaal onderwijs geldt die beperking niet, daar mogen ze gelijk met alle leerlingen starten.

Het voortgezet onderwijs gaat hoogstwaarschijnlijk 2 juni van start, mits er in de tussentijd geen uitbraken van het virus zijn op scholen. Daar moeten leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. 

https://nos.nl/artikel/2331460...


Geplaatst op: 01-04-2020

Alle maatregelen die in de voorafgaande posts zijn beschreven zullen van kracht blijven tot en met 28 april 2020. Dit betekent voor onze dienstverlening dat de situatie blijft zoals beschreven in deze posts.

Samenvattend zal dit inhouden dat:

Geplaatst op: 20-03-2020

https://hulpinregioalkmaar.nl/nieuws

Samenvattend betekent dit voor uw begeleiding:


Geplaatst op: 13-03-2020

Betreft: Bericht over tijdelijke annulering sportgroepen

Uit voorzorg houden wij ons aan de door het NOC* NSF en het RIVM gestelde maatregelen t.b.v. onze deelnemers, de woongroepen waarin zij verblijven en onze medewerkers.

Bron: https://www.nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Dit betekent dat de gym- en fitnessgroepen tot nader order zullen worden geannuleerd. Wij houden u op de hoogte bij veranderingen in dit beleid d.m.v. correspondentie. Wij posten regelmatig updates van onze werkzaamheden op facebook: ( https://www.facebook.com/BenAIOB)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groeten,

Directie IOBGeplaatst op: 10-03-2020

Video bron: Koraal kanaal

Betreft: Bericht over coronavirus

Beste ouders / verzorgers / medewerkers,

Het coronavirus krijgt vanuit de media veel aandacht. De afgelopen dagen zijn er gevallen van besmettingen in onze regio voorgekomen (momenteel Alkmaar en Schagen). Uit voorzorg nemen wij de volgende maatregelen t.b.v. onze cliënten, onze medewerkers (en hun familieleden) en de continuïteit van onze begeleiding:

Verder gelden de algemene maatregelen zoals hieronder vermeld.

Wat kun je doen?

De belangrijkste maatregel om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen, zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

Kijk voor actuele informatie op de site van de GGD (www.ggdhollandsnoorden.nl),

RIVM (www.rivm.nl) en de Rijksoverheid (www.Rijksoverheid.nl/coronavirus)

Wij houden u op de hoogte bij veranderingen in dit beleid d.m.v. correspondentie. Wij posten regelmatig updates van onze werkzaamheden op facebook: (https://www.facebook.com/BenAIOB).

Maatregelen Coronavirus.pdf