06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Klachtenreglement

B&A IOB stelt alles in het werk om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden over iets bent. Wij vertrouwen erop dat u, met het oog op de zorg voor uw kind en uit betrokkenheid met B&A IOB, aan ons kenbaar maakt wat u ontevreden maakt. Wij vinden het belangrijk dat deze ontevredenheid niet blijft voortbestaan en vragen u contact op te nemen. Zo werken we samen aan het verbeteren van de zorgverlening.

Intern klachtenreglement: Waar kunt u met uw klacht terecht?

Klacht over uw begeleider

Indien uw klacht de begeleider van uw kind betreft, verzoeken wij u telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de directie. Zij zullen uw klacht met uw begeleider bespreken. Indien er geen verbetering optreedt, wordt in overleg met u gezocht naar een oplossing.

Klacht over de werkwijze van B&A IOB

Indien uw klacht de werkwijze van B&A IOB betreft, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie van B&A IOB (t.a.v. dhr. A van den Hoek of dhr. B. Terkoolt) Deze zal u de werkwijze van B&A IOB toelichten en uw vragen daaromtrent beantwoorden. Vermeld in ieder geval de datum waarop uw brief is verstuurd, uw naam, adres, telefoonnummer en een specifieke omschrijving van uw klacht. Anonieme klachten kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Wij zullen in overleg met u zo spoedig mogelijk tot een oplossing komen. U ontvangt van ons binnen twee weken een schriftelijke reactie op uw klacht of een bevestiging van wat is afgesproken om de klacht op te lossen.

Klacht over de facturering

Heeft u een klacht over de facturering, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan onze administratie: administratie@iob.nu. Zij zullen in overleg treden met de financiële administratie en een terugkoppeling naar u verzorgen.

Klachtenreglement en -formulier

Het Klachtenreglement B&A IOB en het Klachtenreglement Klachtencommissie vindt u op onze website.

Indien u een klacht wilt indienen, kunt u het daarvoor bestemde formulier gebruiken. U dient dit op te sturen naar info@iob.nu of naar Kennemerstraatweg 464, kamer 0.09, 1851 NG, Heiloo

Extern klachtenreglement

Klachtencommissie B&A IOB

Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht, dan wordt u verzocht uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de klachtencommissie B&A IOB.

U kunt uw schrijven richten aan de heer M. Kee, Postbus 8051, 1802 KB Alkmaar.

Voorwaarde is dat u uw bezwaren eerst schriftelijk aan ons kantoor heeft voorgelegd. De weg naar de externe klachtencommissie staat ook open indien ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Indien u vragen heeft over het klachtenbeleid van B&A IOB dan kunt u contact opnemen met dhr A. Van den Hoek 06-24606702 of dhr. B. Terkoolt 06-43676909

Klachtenformulier.pdf