06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Missie en visie

B&A IOB is een organisatie waarbij, naast het verbeteren, herstel dan wel behoud van het welzijn van onze cliënten als missie heeft om haar cliënten maatschappelijk te betrekken en wordt er veel aandacht besteed aan het persoonlijk functioneren in de maatschappij en de kwaliteit van leven.

Hieraan werken we vanuit de visie dat bij B&A IOB de cliënt centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf de regie over hun leven hebben en hierdoor een gevoel van eigenwaarde hebben. Een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat betekent dat de medewerkers van B&A IOB zich inzetten voor: