06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Wijzigingen WMO

Om een goede aansluiting te behouden met de wet- en regelgeving en onze dienstverlening houdt IOB de site van de gemeenten HAL en BUCH maandelijks bij. Hierop staan belangrijke wijzigingen binnen de WMO die voor instellingen en inwoners van deze gemeenten van groot belang zijn. https://hulpinregioalkmaar.nl/...

Op Hulpinderegioalkmaar.nl worden maandelijks nieuwsbrieven gepost. Door middel van o.a. deze nieuwsbrieven geven IOB goed op de hoogte en dit willen wij ook met u delen.