06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

HKZ certificering


B&A IOB is momenteel bezig met een aanvraag voor een audit voor een HKZ certificering. De prognose is dat wij in juli 2019 opgaan voor deze audit.

Een HKZ certificaat is voor zorgverleners essentieel om aan te tonen dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Gemeenten, zorgverzekeraars verwachten dat zorginstellingen over een kwaliteitssysteem beschikken.

Wij zijn alle benodigdheden in kaart aan het brengen en zullen wanneer wij dit rond hebben het certificaat op de website plaatsen. Zo is het management een nieuw ontwikkelingsplan aan het schrijven met hierin nieuwe strategieën voor de aankomende drie jaren. Wat goed is, blijft. Waar het nodig of gewenst is, versterken we of vernieuwen we.

Onderzoek naar jaarlijkse kosten HKZ-certificering